robertkol1405@yahoo.de

✅ Freistellung jak uzyskać

Freistellung jak uzyskać


Kiedy można się starać o zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech

Masz możliwość obniżenia podatków – służy temu m.in. freistellung czyli zaświadczenie jakie możesz uzyskać w niemieckim urzędzie skarbowym. Zwolnienie z podatku budowlanego w wysokości 15% to przywilej gewerbe budowlanych które świadczą usługi w Niemczech. Freistellung czyli zaświadczenie o zwolnieniu uzyskasz w niemieckim urzędzie skarbowym.

Jeżeli działasz legalnie w Niemczech jako firma budowlana masz obowiązek zarejestrować się jako podatnik – pozyskać numer Steuernummer oraz jako podatnik VAT.. Podatek jest daniną płaconą na rzecz państwa od towarów i usług. Jest to podatek pośredni pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarem lub usług i odprowadza się go od wartości dodanej.. Składając wniosek o rejestrację VAT w Niemczech, można od razu również wystąpić o nadanie niemieckiego numeru VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Jakie obowiązki ciążą na polskim przedsiębiorcy budowlanym w Niemczech?

Jednym ze sposobów na zmniejszenie wysokości podatków w Niemczech przez firmę branży budowlanej jest uzyskanie Freistellungsbescheinigung czyli zaświadczenia wydawanego przez niemiecki urząd skarbowy (Finanzamt), na podstawie którego nasza firma uzyska zwolnienie z podatku od usług budowlanych. Wszystkie przedsiębiorstwa budowlane z Niemiec zobowiązane są do zapłaty podatku budowlanego (Bauabzugsteuer) w wysokości 15 % wartości usługi budowlanej. Podatek jest pobierany przez zleceniodawcę, potrącając określoną kwotę z faktury i jest odprowadzany do urzędu skarbowego. istnieje możliwość zwolnienia z tego podatku przez polskiego przedsiębiorcę. Należy się postarać o zaświadczenie Freistellungsbescheinigung. Podatek również nie zostanie pobrany jeżeli wartość usług w roku kalendarzowym nie przekroczy 5 000 €. Jeżeli prowadzisz firmę budowlaną w Niemczech i chcesz uzyskać zwolnienie z podatku od usług budowlanych skontaktuj się z księgowymi kancelarii rachunkowej Carebiuro. Wyręczymy Cię w formalnościach związanych z tym zadaniem oraz zajmiemy się Twoją księgowością .


© carebiuro.de 2016.
All rights reserved.