poczta@carebiuro.de

✅CZY PRZEPISY POZWALAJĄ NA POSIADANIE DWÓCH FIRM W POLSCE I ZA GRANICĄ?

Czy można prowadzić działalność gospodarczą w dwóch krajach?

Dobra wiadomość: można mieć firmę w Polsce i zagranicą jednocześnie. Polska jest członkiem Unii Europejskiej, dzięki czemu polscy przedsiębiorcy mają możliwość założenia działalności gospodarczej w innym kraju UE na takiej samej zasadzie jak jego obywatele. Oprócz tego istnieje również możliwość świadczenia usług w innym kraju UE bez konieczności rejestracji w nim działalności.

Jeżeli działalność gospodarcza prowadzona na terenie UE wymaga kwalifikacji, przedsiębiorca może potwierdzić kwalifikacje nabyte w innym kraju UE. Uprawnienia te wynikają z unijnej swobody przedsiębiorczości, uregulowanej w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 49-55 TFUE), zgodnie z którym osoby fizyczne i prawne mają prawo wyboru miejsca oraz formy działalności gospodarczej w ramach Unii Europejskiej.

Co do zasady przeniesienie działalności do innego kraju skutkuje tym, że przedsiębiorca będzie obowiązany płacić podatek dochodowy w tamtym państwie. W przypadku gdy działalność gospodarcza prowadzona na terenie UE jest w kilku państwach członkowskich pojawia się problem podwójnego opodatkowania. Kwestię tę regulują umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania określające, w którym państwie należy płacić podatki. Przed rozliczeniem podatku warto zapoznać się z wykazem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

 

CZY PRZEPISY POZWALAJĄ NA POSIADANIE DWÓCH FIRM W POLSCE I ZA GRANICĄ?

Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 883/2004, osoba, która normalnie wykonuje pracę na własny rachunek w dwóch lub więcej państwach członkowskich podlega:

Do celów stosowania art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 883/2004 osoba, która "normalnie wykonuje pracę na własny rachunek w dwóch lub w więcej państwach członkowskich", oznacza w szczególności osobę, która równocześnie lub na zmianę wykonuje jeden rodzaj lub więcej odrębnych rodzajów pracy na własny rachunek, niezależnie od charakteru tej pracy, w dwóch lub więcej państwach członkowskich (art. 14 ust. 6 rozporządzenia nr 987/2009).

 

Czy można prowadzić działalność gospodarczą w dwóch krajach?

Po więcej informacji na temat zasad rejestracji, prowadzenia i rozliczania firmy za granicą zapraszamy na bezpłatne konsultacje do polskiego biura Carebiuro, które od lat wspiera profesjonalnie Polaków prowadzących firmy w krajach Unii Europejskiej.

Nasz zespół objaśni wszystkie tajemnice związane z prowadzeniem działalności w każdym europejskim kraju i pomoże w rejestracji firmy a następnie jej prowadzeniu, bez zbędnych formalności urzędowych, tanio, solidnie, terminowo.

Zakładanie firmy w Niemczech                                                                       Rejestracja Gewerbe w DE

Rejestracja firm

 

To może Państwa zainteresować:

Polskie biuro rachunkowe w Niemczech
Rejestracja polskiej spółki do urzędu skarbowego
Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech
Jak założyć Gewerbe w Niemczech online
Pomoc w założeniu działalności w Niemczech

 

✅ 

UWAGA: nie wymagamy osobistego stawienia sie w biurze- wszystko możemy załatwić drogą elektroniczną i pocztową:

Email:  poczta@carebiuro.de
WhatsApp +49 160 430 803 6
WhatsApp +49 151 462 323 10

Biuro Burscheid +49 2174 666 3977
Biuro Dusseldorf +49 211 975 31 621 
Biuro Leverkusen +49 2171 77 69 612 
Biuro Polska  +48 22 307 11 23 
 

Budowlanka i Gewerbe Ubezpieczenie zdrowotne Niemcy
Zalety wykupienia ubezpieczenia w Niemczech
Ubezpieczenie auta dla Polaków w Niemczech
Rejestracja firmy budowlanej w Niemczech bez meldunku
Jak się ubezpieczyć w EuroKV w Niemczech?

© carebiuro.de 2016.
All rights reserved.